Project info

–  Khách hàng: Phú Gia QT

–  Địa chỉ: Thạch Hà, Hà Tĩnh

–  Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất

–  Diện tích: 550m²

– Year: 2020