Project info

–  Khách hàng: Mr.Cường

–  Địa chỉ: Diễn Châu, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế và thi công

–  Diện tích: 500m²

– Year: 2021