Project info

–  Khách hàng: Quang Binh resort

–  Địa chỉ: Ba Đồn, Quảng Bình

–  Hạng mục: Thiết kế và thi công

–  Diện tích: 15000m²

– Year: 2021