Project info

–  Khách hàng: Anh Thắng

–  Địa chỉ: Tp, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất

–  Diện tích: 91m²

– Year: 2018