Project info

–  Khách hàng: Lê Dũng Thái

–  Địa chỉ: Tp, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế trọn gói kiến trúc và nội thất

–  Diện tích: 390m²

– Year: 2020