Project info

–  Khách hàng: Nguyễn Viết Đạt

–  Địa chỉ: Tp.Vinh, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất

–  Diện tích: 120m²

– Year: 2021