Project info

–  Khách hàng: Cty PeaceSoft

–  Địa chỉ: Hà Nội

–  Hạng mục: Thiết kế nội thất văn phong

–  Diện tích: 175m²

– Year: 2017