Project info

–  Khách hàng: Văn Đình Trung

–  Địa chỉ: Tp.Vinh, Nghệ An

–  Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất

–  Diện tích: 860m²

– Year: 2021